header 01header 02header 03

Yabancı Uyruklu Adaylar İçin Önemli Bilgi

Enstitümüze öğrenci olarak gelmeyi planlayan yabancı uyrukluların ülkemize gelmeden önce ve geldikten sonra yerine getirmeleri gereken yasal yükümlülükler ve takip etmeleri gereken işlemler hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan yazının içeriği aşağıdadır.

 

 

T.C.

Emniyet Genel Müdürlüğü

Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı

 

Yabancı Öğrenci Bilgilendirme Formu

Türkiye'de Yükseköğretim kurumlarının her seviyesinde öğrenim görecek yabancı öğrencilerin giriş, vize ve ikamet izni işlemlerine dair yapmaları gereken işlemler hakkında bilgilendirmedir.

 

1.Yurt Dışında Yapılacak İşlemler (Vize İşlemleri)

Yabancı öğrencilerin Türkiye'nin dış temsilciliklerine aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat ederek "Öğrenim Vizesi" almaları gerekir.

 

a) Öğrenim göreceği yüksek öğretim kurumundn alacağı kabul mektubu veya eşdeğer bir belge,

b) Geçerli ve uzun süreli pasaport,

c) Türkiye'de öğrenim süresince geçimini sağlayacak maddi imkanlara sahip olduğu gösteren (Banka hesabı, burs belgesi vb) dair belge,

d) Uyruğa ve karşılıklığa göre belirlenen vize harcı,

e) Konsolosluk tarafından ilave belgeler istenebilir.

 

2.Ülkemize Gelişlerinden İtibaren Yapmaları Gereken İşlemler (İkamet İşlemleri)

Öğrenim vizesi alan yabancıların Türkiye'ye uluslararası yolu trafiğe açık olan hudut kapılarından yasal olarak giriş yapmaları gerekir. Türkiyeye girilen tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde aşağıdaki belgelerle birlikte öğrenim görülecek İL'in Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine müracaat ederek Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi alınması zorunludur.

 

a) Yüksek Öğretim kurumundan aldıkları kayıt/kabul belgesi veya eşdeğer bir belge,

b) Geçerli ve uzun süreli pasaport,

c) Dış temsilcilikten alınan öğrenci vizesi,

d) Türkiyede öğrenim süresince geçimini sağlayacak maddi imkanlara sahip olduğu gösteren (Banka hesabı, burs belgesi vb) dair belge,

e) Her yıl başında Resmi Gazetede yayımlanan ikamet tezkeresi değerli kağıt bedeli,

f) Gerekli görüldüğü taktirde ilave belgeler istenebilir.

 

3.İkamet Tezkeresi alındıktan sonra Yapılacak İşlemler (Bildirim İşlemleri)

a) Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi alan yabancı öğrenciler Yabancılara Mahsus Kimlik Numarası tahsis işlemini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Numarası Sorgulama Sayfası https://tckimlik.nvi.gov.tr/AnonimSorgu.html internet adresinden öğrenebilmektedir.

b) İkamet tezkere süresini uzatmak isteyen yabancı öğrencilerin ikamet tezkeresinde belirtilen sürenin sona ermeden ya da sona ermesinden sonra en geç 15 gün içerisinde Emniyet Yabancılar Birimlerine müracaat ederek süresini uzatmaları gerekmektedir.

c) Mezuniyet, okuldan kaydını sildirme, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, devamsızlık vb. hallerde meydaha gelebilecekdeğişiklikler 15 gün içerisinde, adres değişikliği ise 48 saat içerisinde Emniyet Yabancılar Birimlerine bildirilmesigerekmektedir.

d) İkamet tezkerelerinde silinti ve kazıntı yapılmaması ve ikamet tezkerelerinin kaybedilmesi durumunda derhal Emniyet Yabancılar Birimlerine müracaat ederek yenisinin alınması gerekmektedir.